نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 04 تیر 1397   کد خبر 8879
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

  ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در آزمون کارشناسی ارشد

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
اصفهان549
شیراز437
مرکز قلب شهید رجایی707
مشهد303
یزد404
جمع کل23730

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/