سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته ژنتیک انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8537
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته ژنتیک انسانی در مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه رتبه های برتر رشته ژنتیک پزشکی انسانی 96-97

   ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
    
اصفهان303
اهواز437
ایران404
بابل303
بقیه اله303
بندرعباس437
تبریز437
تهران707
دانشگاه تربیت مدرس437
زنجان437
شهرکرد437
شهیدبهشتی639
شیراز404
علوم بهزیستی و توانبخشی505
گلستان437
مشهد437
یزد437
جمع کل7130101
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری