نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی

  سه شنبه، 17 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی
ساعد نیوز: نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه اول ابتدایی

جهت آمادگی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در امتحانات، ساعد نیوز در این بخش تعدادی از نمونه سوالات امتحان ریاضی را قرار داده تا با نحوه سوالات آشنا شوند.

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت اول

نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه 95 - 96 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول بهمن 95 - 96 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان صا 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان کوشا 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان شهید صدوقی سوها
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان ارمغان 

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت دوم

نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم اردیبهشت 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه دبستان شهید غفور جدی 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم اردیبهشت 91 
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه شهرستان زواره 

 


دیدگاه ها