(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !

  پنجشنبه، 22 شهریور 1397
(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !
دیروز ویدئویی منتشر شد که یک هیئت مذهبی از وسط چهارراه در حال عبور بود و یک مامور راهنمایی و رانندگی شیرازی در حین انجام وظیفه برای هیئت نوحه می خواند.
این ویدئو بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. کاربری در واکنش به این موضوع نوشت: «بهتره هیئت های مذهبی راهی رو برای خودروهای امدادی بذارن و همه خیابون رو بند نیارن!» کاربر دیگری هم نوشت: «این عشق به امام حسینه و توی وجود اکثر مردم ایران موج می زنه.»
 
 

 

 
 
 
 
 

دیدگاه ها
تیتر امروز