(فیلم) نتیجه تعویض دنده از 5 به 1 در سرعت 90 کیلومتر!

  پنجشنبه، 27 شهریور 1399
(فیلم) نتیجه تعویض دنده از 5 به 1 در سرعت 90 کیلومتر!
ساعد نیوز: در ادامه سوالات عجیبی که به ذهن رانندگان خطور می کند، این بار سراغ یک ویدئوی جدید رفتیم که نتیجه دنده معکوس ناگهانی از پنج به یک را آن هم در سرعت 90 کیلومتر در ساعت به تصویر می کشد.

دیدگاه ها