نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه هنر سال 96

  شنبه، 17 شهریور 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه هنر سال 96 نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه هنر سال 96
ساعد نیوز: نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه هنر سال 96

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه هنر 96

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر –  دانشگاه هنر تهران – رشته سینما – روزانه – منطقه 1 – سال 95 – 96

رشته : هنر  رتبه در منطقه : 11 رتبه کشوری : 13

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

87%

عربی

56%

معارف

46%

زبان

85%

درک عمومی هنر

58%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

79%

ترسیم فنی

27%

خلاقیت تصویری

49%

خلاقیت نمایشی

62%

خلاقیت موسیقی

59%

خواص مواد

15%

 

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه تهران –  رشته نقاشی- روزانه – منطقه  3 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 31 رتبه کشوری : 673

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

46%

عربی

8%

معارف

45%

زبان

76%

درک عمومی هنر

15%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

40%

ترسیم فنی

32%

خلاقیت تصویری

31%

خلاقیت نمایشی

44%

خلاقیت موسیقی

0%

خواص مواد

0%

 

درصد قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه تهران- رشته ادبیات نمایشی – منطقه  3 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 32 رتبه کشوری : 690

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

46%

عربی

28%

معارف

62%

زبان

46%

درک عمومی هنر

3%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

12%

ترسیم فنی

5%

خلاقیت تصویری

39%

خلاقیت نمایشی

55%

خلاقیت موسیقی

1%

خواص مواد

5%

 

کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه تهران – رشته عکاسی – منطقه 3 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 15 رتبه کشوری : 58

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

50%

عربی

20%

معارف

77%

زبان

52%

درک عمومی هنر

33%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

38%

ترسیم فنی

25%

خلاقیت تصویری

62%

خلاقیت نمایشی

25%

خلاقیت موسیقی

44%

خواص مواد

36%

 

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه سمنان- رشته عکاسی  – منطقه  2 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 1144 رتبه کشوری : 2991

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

26%

عربی

14%

معارف

35%

زبان

0%

درک عمومی هنر

8%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

17%

ترسیم فنی

0%

خلاقیت تصویری

29%

خلاقیت نمایشی

14%

خلاقیت موسیقی

12%

خواص مواد

0%

 

کارنامه و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه کاشان – رشته صنایع دستی – منطقه 2 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 893 رتبه کشوری : 2388

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

18%

عربی

14%

معارف

24%

زبان

14%

درک عمومی هنر

18%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

17%

ترسیم فنی

10%

خلاقیت تصویری

 4%

خلاقیت نمایشی

17%

خلاقیت موسیقی

4%

خواص مواد

9%

 

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه  کاشان – رشته باستان شناسی – منطقه 2 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 906 رتبه کشوری : 2435

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

11%

عربی

15%

معارف

36%

زبان

-1%

درک عمومی هنر

14%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

19%

ترسیم فنی

0%

خلاقیت تصویری

46%

خلاقیت نمایشی

29%

خلاقیت موسیقی

0%

خواص مواد

0%

 

درصد قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه هنر اصفهان – رشته کارشناسی فرش  – منطقه 2 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 627 رتبه کشوری : 1699

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

22%

عربی

0%

معارف

27%

زبان

9%

درک عمومی هنر

19%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

18%

ترسیم فنی

4%

خلاقیت تصویری

30%

خلاقیت نمایشی

32%

خلاقیت موسیقی

4%

خواص مواد

0%

 

کارنامه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه هنر اصفهان – رشته ارتباط تصویری  2 – منطقه – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 146 رتبه کشوری : 450

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

38%

عربی

34%

معارف

65%

زبان

49%

درک عمومی هنر

26%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

49%

ترسیم فنی

7%

خلاقیت تصویری

32%

خلاقیت نمایشی

39%

خلاقیت موسیقی

8%

خواص مواد

0%

 

آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری هنر – دانشگاه  هنر شیراز – رشته موزه داری  – منطقه 3 – سال 95 – 96

رشته : هنر رتبه در منطقه : 2090 رتبه کشوری : 10314

نام درس

درصد

ادبیات فارسی

26%

عربی

1%

معارف

29%

زبان

0%

درک عمومی هنر

15%

درک عمومی ریاضی و فیزیک

12%

ترسیم فنی

-3%

خلاقیت تصویری

5%

خلاقیت نمایشی

9%

خلاقیت موسیقی

0%

خواص مواد

0%

 


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری 99 چگونه است؟