نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی سال 96

  یکشنبه، 18 شهریور 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی سال 96 نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی سال 96
ساعد نیوز: نمونه کارنامه کنکور سراسری زبان و ادبیات انگلیسی سال 96

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی 96

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی تهران – منطقه 1 سال  95 – 96

رشته : زبان رتبه در منطقه : 149 رتبه کشوری : 272

نام درس

درصد

زبان و ادبیات فارسی

54%

زبان عربی

81%

فرهنگ و معارف اسلامی

80%

زبان خارجی

100%

زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی

91%

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی 96

آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی تهران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : زبان رتبه در منطقه : 123 رتبه کشوری : 349

نام درس

درصد

زبان و ادبیات فارسی

79%

زبان عربی

86%

فرهنگ و معارف اسلامی

70%

زبان خارجی

100%

زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی

84%

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی 96

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی یزد – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : زبان رتبه در منطقه : 605 رتبه کشوری : 1653

نام درس

درصد

زبان و ادبیات فارسی

58%

زبان عربی

70%

فرهنگ و معارف اسلامی

79%

زبان خارجی

91%

زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی

72%

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی 96

آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی کردستان – منطقه 2 سال  95 – 96

رشته : زبان رتبه در منطقه : 1749 رتبه کشوری : 4472

نام درس

درصد

زبان و ادبیات فارسی

51%

زبان عربی

52%

فرهنگ و معارف اسلامی

50%

زبان خارجی

77%

زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی

67%

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه زبان و ادبیات انگلیسی 96

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه دولتی ملایر – منطقه 3 سال  95 – 96

رشته : زبان رتبه در منطقه : 7993 رتبه کشوری : 36275

نام درس

درصد

زبان و ادبیات فارسی

46%

زبان عربی

5%

فرهنگ و معارف اسلامی

35%

زبان خارجی

46%

زبان تخصصی انگلیسی،فرانسه،آلمانی

14%

 


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟