فلسطین اشغالی: استفاده از تعطیلی سراسری کرونا برای سرکوب معترضین!

  شنبه، 05 مهر 1399   کد خبر 103698
فلسطین اشغالی: استفاده از تعطیلی سراسری کرونا برای سرکوب معترضین!
دولت فلسطین اشغالی تصمیم گرفته است تا سیاست های تعطیل سراسری را اجرا کند و همین مسأله باعث شده است تا منتقدین این احتمال را بدهند که این تصمیم ها در راستای جلوگیری از حضور معترضان در خیابان ها است چرا که دولت نتانیاهو منتقدین بسیاری دارد که بر این باور هستند که سیاست های دولت نتانیاهو همه در راستای اعتراض زدایی از جامعه هستند.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از فرانس 24، دولت صهیونیستی تصمیم گرفته است که سه هفته تعطیلی سراسری را در سرزمین های اشغالی برقرار کند و این مسأله به شدت مورد مخالفت بسیاری از گروه ها و فعالان مدنی قرار گرفته است. منتقدین نتانیاهو بر این باور هستند که وی در تلاش است با محدود کردن عبور و مرور، جلوی حضور معترضان در خیابان ها را بگیرد و قصدی برای نجات مردم ساکن در سرزمین های اشغالی را ندارد. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد که بیش از یک متر از محل اقامتش دور شود. همین مسأله باعث شده است تا هیچ نوع تظاهرات یا اعتراضی به صورت منسجم شکل نگیرد. منتقدین معتقد هستند که نتانیاهو نتوانسته است اقتصاد بیمار سرزمین های اشغالی را در زمانه همه گیری کرونا به خوبی مدیریت کند و همین مسأله یکی از اساسی ترین دلایل برای عزل نخست وزیر است ولی نتانیاهو تمام اتهامات را رد میکند و بر این باور است که او بهترین عملکرد را با توجه به مشکلات موجود داشته است.

به گزارش ساعد نیوز، معترضین در سرزمین های اشغالی بر این باور هستند که نتانیاهو با طرح مسائلی فرعی مثل عادی سازی روابط با بحرین و امارات می خواهد از زیر مسئولیت ضعف مدیریت مسائل داخلی در برود. اسرائیل در حال تجربه یکی از بدترین رکودهای اقتصادی کل تاریخ خودش است و کمک های بی چشمداشت آمریکا هم نتوانسته است اقتصاد بیمار این منطقه را درمان کند.


دیدگاه ها