ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) فروش روغن بنفشه در مقابل مجلس

  پنجشنبه، 29 مهر 1400
(فیلم) فروش روغن بنفشه در مقابل مجلس
ساعد نیوز: ویدئویی از فروش روغن بنفشه، مرزن‌جوش و سفیدآب در حاشیه تجمع امروز ضدواکسن مقابل مجلس را ببینید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/