(فیلم) حمایت از ترکیه در ورزشگاه یادگار امام!

  شنبه، 11 آبان 1398
(فیلم) حمایت از ترکیه در ورزشگاه یادگار امام!
ساعد نیوز: جمعی از تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام تبریز دیروز در بازی دو تیم تراکتور و استقلال ترکیه را تشویق کردند.


دیدگاه ها