ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) قمه‌کشی چند کودک در یکی از خیابان‌های تهران!

  پنجشنبه، 04 آذر 1400
(فیلم) قمه‌کشی چند کودک در یکی از خیابان‌های تهران!
ساعد نیوز: در ویدئوی زیر قمه‌کشی کودکان در یکی از خیابان‌های تهران را مشاهده می‌کنید. لازم به ذکر است که اگر چنین رفتار‌های پرخاشگرانه‌ای در کودکان کنترل نشود، می‌تواند آینده آن‌ها را به تباهی کشاند و پیامد‌های خطرناکی را در پی داشته باشد.

2 دیدگاه
/
/
/
/
/
/