(فیلم) شرکت کننده در گات تلنت تا مرگ پیش رفت

  دوشنبه، 25 آذر 1398
(فیلم) شرکت کننده در گات تلنت تا مرگ پیش رفت
ساعد نیوز: اجرای یک شرکت کننده در برنامه استعدادیابی در اسپانیا نزدیک بود به مرگ وی منجر شود.

نسخه اسپانیایی برنامه Got talent که در فرانسه تحت عنوان فرانسه یک استعداد باورنکردنی دارد شناخته می شود و شرکت کنندگان در آن با هدف دریافت جایزه نقدی استعدادهای خود را نشان می دهند، نزدیک بود به یک صحنه غم انگیز تبدیل شود.

این شرکت کننده با نام پدرو ولتا پس از اینکه حدود دو دقیقه زیر آب ماند، نتوانست قفل نرده ای را که بر روی سرش قرار داشت، باز کند.

گویی مشکلی به وجود آمده بود و همین موضوع حضار برنامه و داوران را نگران کرد. با این حال این شرکت کننده موفق شد سر خود را از بین میله های این جعبه مکعبی شکل پر از آب بیرون آورد تا بتواند نفس بکشد. عوامل برنامه نیز به سرعت وارد عمل شدند و او را نجات دادند.

گر چه این فرد هوشیاری خود را برای مدتی از دست داد، اما در نهایت نجات داده شد و از درون مکعب بیرون آمد.

این نخستین باری نیست که پدرو ولتا با انجام این نمایش به مرگ نزدیک می شود. وی در سال 2018 نیز هنگام اجرای نمایش در ناواکرادا نزدیک مادرید مشکل مشابهی را تجربه کرد اما نجات یافت.


دیدگاه ها