عنوان صفحه توئیتر حسن روحانی تغییر کرد

  چهارشنبه، 13 مرداد 1400
عنوان صفحه توئیتر حسن روحانی تغییر کرد
ساعد نیوز: حساب رسمی حسن روحانی در توئیتر از رئیس جمهور ایران به هفتمین رئیس جمهور تغییر پیدا کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/