توئیت محمد باقر قالیباف درباره شهید محسن فخری زاده از جنس انتقام سخت

  شنبه، 08 آذر 1399   کد خبر 117377
توئیت محمد باقر قالیباف درباره شهید محسن فخری زاده از جنس انتقام سخت
محمد باقر قالیباف از "انا من المجرمین منتقمون" برای واکنش به شهادت سردار رشید اسلام استاد محسن فخری زاده مدد گرفت. او نوشت که "طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" در دستور کار مجلس قرار گرفته است و تمام امکانات برای به ثمر رسیدن طرح محسن فخری زاده در راستای تقویت سامانه های دفاعی کشور بسیج خواهد شد.

دیدگاه ها
/
/