(فیلم) پیام ویدئویی یک دختر چادری به مسیح علی‌نژاد!

  سه شنبه، 21 آبان 1398
(فیلم) پیام ویدئویی یک دختر چادری به مسیح علی‌نژاد!
ساعد نیوز: در برنامه چراغ که شبکه ۵ با موضوع حجاب پخش آن را آغاز کرده است، مهمان چادری برنامه خاطره ای داشته است از لحظه ای که ناچار شده جلوی دوربین یک دختر پیامی بدهد به مسیح علی‌نژاد!


دیدگاه ها