(فیلم) پیدا شدن لاشه نهنگ ۵ تنی در سواحل جزیره کیش 

  شنبه، 01 آذر 1399
(فیلم) پیدا شدن لاشه نهنگ ۵ تنی در سواحل جزیره کیش 
ساعد نیوز: لاشه یک نهنگ بزرگ به طول ١۴ متر در سواحل شرقی جزیره کیش پیدا شد.

دیدگاه ها