(عکس) پمپ بنزین‌های جدید تهران!

  سه شنبه، 02 بهمن 1397
(عکس) پمپ بنزین‌های جدید تهران!
ساعد نیوز: از چندی پیش پدیده ناهنجار بنزین‌فروشی در سطح خیابان‌ها و کنار بزرگراه‌های تهران به چشم می‌خورد.
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

دیدگاه ها