ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) پرت شدن کودک به روی سقف خودرو پس از اقدام ناشیانه مادرش حین عبور از خیابان 

  شنبه، 03 آبان 1399
(فیلم) پرت شدن کودک به روی سقف خودرو پس از اقدام ناشیانه مادرش حین عبور از خیابان 
ساعد نیوز: یک مادر چینی با عبور بی موقع از خیابان باعث وقوع تصادف و پرت شدن فرزندش به روی سقف خودرو شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/