(فیلم) قبرستانی که اجساد در آن قابل رویت هستند! 

  چهارشنبه، 13 مرداد 1400
(فیلم) قبرستانی که اجساد در آن قابل رویت هستند! 
ساعد نیوز: یک قبرستان در اندونزی وجود دارد که در آن اموات در قبرهایی شیشه‌ای قرار داده می‌شوند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/