سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 1 بهمن 97

  دوشنبه، 01 بهمن 1397   کد خبر 22428
ساعد نیوز: قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 1 بهمن 97
قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 1 بهمن 97

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 بدون لحاظ مالیات بر ارزش افزوده


 

پارسیان 100 سوت

 

پارسیان 200 سوت

 

پارسیان 300 سوت

۴4,0۰۰

 

83,5۰۰

 

۱23,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 400 سوت

 

پارسیان 500 سوت

 

پارسیان 600 سوت

۱63,0۰۰

 

203,0۰۰

 

۲42,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 700 سوت

 

پارسیان 800 سوت

 

پارسیان 900 سوت

۲82,5۰۰

 

322,0۰۰

 

۳61,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1گرم

 

پارسیان 1.1گرم

 

پارسیان 1.2گرم

401,5۰۰

 

۴41,0۰۰

 

۴80,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.3گرم

 

پارسیان 1.4گرم

 

پارسیان 1.5گرم

520,5۰۰

 

۵60,0۰۰

 

۵99,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.6گرم

 

پارسیان 1.7گرم

 

پارسیان 1.8گرم

639,5۰۰

 

۶79,0۰۰

 

719,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.9گرم

 

پارسیان 2گرم

 

پارسیان 2.1گرم

۷58,5۰۰

 

۷98,5۰۰

 

838,0۰۰

 

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995


 

 

پارسیان شمش0.5گرم

 

پارسیان شمش1گرم

 

پارسیان شمش1.5گرم

279,4۰۰

 

542,8۰۰

 

806,2۰۰

 
 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری