سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 فروردین 98

  سه شنبه، 27 فروردین 1398   کد خبر 30120
ساعد نیوز: قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 فروردین 98
قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 فروردین 98

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 بدون لحاظ مالیات بر ارزش افزوده


 

پارسیان 100 سوت

 

پارسیان 200 سوت

 

پارسیان 300 سوت

50,5۰۰

 

96,5۰۰

 

۱42,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 400 سوت

 

پارسیان 500 سوت

 

پارسیان 600 سوت

۱88,5۰۰

 

234,5۰۰

 

۲80,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 700 سوت

 

پارسیان 800 سوت

 

پارسیان 900 سوت

326,5۰۰

 

372,5۰۰

 

418,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1گرم

 

پارسیان 1.1گرم

 

پارسیان 1.2گرم

464,5۰۰

 

510,5۰۰

 

556,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.3گرم

 

پارسیان 1.4گرم

 

پارسیان 1.5گرم

602,5۰۰

 

648,5۰۰

 

694,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.6گرم

 

پارسیان 1.7گرم

 

پارسیان 1.8گرم

740,5۰۰

 

786,5۰۰

 

832,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.9گرم

 

پارسیان 2گرم

 

پارسیان 2.1گرم

878,5۰۰

 

924,50۰

 

970,500

 

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995


 

 

پارسیان شمش0.5گرم

 

پارسیان شمش1گرم

 

پارسیان شمش1.5گرم

321,200

 

626,4۰۰

 

931,40۰

 
 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری