قیچی برگردون زیبای رودی فولر ایرانی!

  یکشنبه، 15 تیر 1399   کد خبر 88537
قیچی برگردون زیبای رودی فولر ایرانی!
ساعد نیوز: سال 1362 بازی استقلال - آرارات/ قیچی برگردون زیبای جاویدان رضا احدی که بعدها ملقب به رضا رودی فولر شد. /فدراسیون تاریخ وآمارفوتبال ایران

دیدگاه ها