(فیلم) قیچی نبود، وزیر افتتاح نکرد!

  پنجشنبه، 14 مرداد 1400
(فیلم) قیچی نبود، وزیر افتتاح نکرد!
ساعد نیوز: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسمی که برای افتتاح آزاد‌راه بروجرد - خرم آباد حاضر شده بود به دلیل نبودن قیچی نتوانست این افتتاح را انجام دهد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/