(فیلم) قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟

  پنجشنبه، 01 مهر 1400
(فیلم) قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟
ساعد نیوز: سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی گفت:حذف یارانه سوخت تاثیر بالایی در بودجه دارد و به احتمال بسیار زیاد مجلس موافق اجرای آن است.

سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی گفت:حذف یارانه سوخت تاثیر بالایی در بودجه دارد و به احتمال بسیار زیاد مجلس موافق اجرای آن است. بنزین قرار نیست گران شود. درحال حاضر اصلا نه در دولت و نه در مجلس هیچ برنامه ای برای افزایش بنزین نداریم.طرح حذف یارانه بنزین برای اجرایی شدن عدالت اجتماعی است. اگر افزایشی برای بنزین در نظر گرفته شود حتما توسط دولت به مجلس ارجاع می شود.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/