(فیلم) قیمت واکسن کرونا وقتی وارد ایران شود چقدر خواهد بود؟

  یکشنبه، 15 تیر 1399
(فیلم) قیمت واکسن کرونا وقتی وارد ایران شود چقدر خواهد بود؟
ساعد نیوز: دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در شبکه سه سیما، از قیمت واکسن کرونا خبر داد.

دیدگاه ها