(فیلم) قرآنی که ۳۰ تُن وزن دارد/ کتابت بزرگترین قرآن شبه قاره هند توسط یک ایرانی

  شنبه، 20 دی 1399
(فیلم) قرآنی که ۳۰ تُن وزن دارد/ کتابت بزرگترین قرآن شبه قاره هند توسط یک ایرانی
ساعد نیوز: بزرگترین قرآن شبه قاره هند، به قدری بزرگ و سنگین است که برای ورق زدن صفحه‌های آن، چند نفر با هم همکاری می‌کنند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/