ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) راه رفتن مصدوم پس از تصادف شدید 

  شنبه، 24 مهر 1400
(فیلم) راه رفتن مصدوم پس از تصادف شدید 
ساعد نیوز: فردی که پس از تصادف با اتومبیل دچار شکستگی از ناحیه بازو و پا شده بود، شروع به راه رفتن کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/