ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) رعایت افراطی دستورالعمل‌های بهداشتی توسط زن آمریکایی 

  یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
(فیلم) رعایت افراطی دستورالعمل‌های بهداشتی توسط زن آمریکایی 
ساعد نیوز: یک زن آمریکایی هنگام خرید، از وسیله مخصوصی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا استفاده کرده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/