ساعدنیوز
ساعدنیوز

رفتار زننده و وقیحانه یک زن با یک نوازنده خیابانی

  جمعه، 24 دی 1400
رفتار زننده و وقیحانه یک زن با یک نوازنده خیابانی
ساعدنیوز : انتشار تصاویری از رفتار زننده یک خانم نسبت به نوازنده خیابانی در تهران انتقاد کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/