(فیلم) ریزش‌های بازار بورس تا چه زمانی ادامه دارد؟

  یکشنبه، 30 شهریور 1399
(فیلم) ریزش‌های بازار بورس تا چه زمانی ادامه دارد؟
ساعد نیوز: دارابی، کارشناس بورس در گفتگو با شبکه خبر از وضعیت و ریزش بورس توضیحاتی را می دهد.

دیدگاه ها