(فیلم) رکورد گینس برای جوانی که صورتش را پر از سوراخ کرده است

  یکشنبه، 09 آذر 1399
(فیلم) رکورد گینس برای جوانی که صورتش را پر از سوراخ کرده است
ساعد نیوز: تمایل عجیب یک جوان برای انجام عمل سوراخ کردن صورتش، نام او را در کتاب رکورد‌های گینس قرار داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/