رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور (۱۴۰۰/۰۱/۲۳)

  دوشنبه، 23 فروردین 1400
رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور (۱۴۰۰/۰۱/۲۳)
ساعد نیوز: به گزارش وزارت بهداشت اکنون ۲۹۵ شهرستان کشور در وضعیت قرمز، ۹۹ شهرستان نارنجی، ۴۵ شهرستان زرد و ۹ شهرستان آبی هستند. آخرین تغییرات در رنگبندی کرونایی مناطق مختلف کشور را ببینید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/