ساعدنیوز
ساعدنیوز

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۰/۰۹/۱۳)

  شنبه، 13 آذر 1400
رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۰/۰۹/۱۳)
ساعد نیوز: براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۱۳ آذر اعمال می‌شود؛ با عبور از خیز پنجم کرونا، تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند. ۲۸۴ شهرستان در وضعیت آبی ، ۱۵۳ شهرستان زرد ، ۹ شهرستان نارنجی و ۲ شهرستان قرمز هستند .
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/