ساعدنیوز
ساعدنیوز

روایت خاص علی مطهری از اصولگرایی و اصلاح طلبی به سبک سید ابراهیم رئیسی

  چهارشنبه، 31 شهریور 1400   کد خبر 168698
روایت خاص علی مطهری از اصولگرایی و اصلاح طلبی به سبک سید ابراهیم رئیسی
علی مطهری نطق سید ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مثبت ارزیابی کرده است.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/