ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) روایت تلخ از فوت پرستاری که با رقصش به همه روحیه می داد

  پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400
(فیلم) روایت تلخ از فوت پرستاری که با رقصش به همه روحیه می داد
ساعد نیوز: خانواده شهید سلامت محمد رضایی پرستار تازه داماد که ویدئویی رقص او در بیمارستان موجب روحیه دادن به بسیاری از کادر درمان شده بود مهمان برنامه ماه من شدند.

2 دیدگاه
/
/
/
/
/
/