روحانی: هفته آینده گشایشی در اقتصاد خواهیم داشت

  چهارشنبه، 15 مرداد 1399
روحانی: هفته آینده گشایشی در اقتصاد خواهیم داشت
ساعد نیوز: رییس جمهور: هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.

دیدگاه ها