(فیلم) رقص ترامپ برای جمع کردن رای

  دوشنبه، 28 مهر 1399
(فیلم) رقص ترامپ برای جمع کردن رای
ساعد نیوز:حرکات موزون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در نشست انتخاباتی برای بدست آوردن رای را در این خبر مشاهده کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/