رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

  یکشنبه، 26 آذر 1396   کد خبر 1194
ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوید.
رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی یکی از 6 گروه آزمایشی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که نزدیک به 60 رشته را در خود جای داده است. بسیاری از دانشجویان بعد از پایان مقطع لیسانس، برای ادامه تحصیل دچار سردرگمی می شوند. اینکه به چه رشته و گرایشی علاقه دارند؟ اصلا رشته تحصیلی دوره لیسانس آنها در مقاطع بالاتر دارای چه گرایش هایی است؟ هر کدام از این گرایش ها نیاز به چه منابعی برای آمادگی کنکور ارشد  دکتری دارند و سوالاتی از این قبیل. ما در این قسمت جدول مربوط به رشته های مختلف گروه علوم انسانی را به همراه گرایش های مربوطه مقطع کارشناسی ارشد قرار داده ایم. برای کسب اطلاعات جامع و کامل در مورد هر کدام از رشته ها میتوانید بر روی آن کلیک کرده و مطالب مربوط به آن رشته را مطالعه نمایید.

شمارهگروهگرایشزیرگرایش

زبان و ادبیات فارسی

1زبان و ادبیات فارسیادبیات کودک و نوجوان-
2ادبیات پایداری-
3ادبیات تطبیقی-
4ادبیات عامه-
5آموزش زبان فارسی-
6ادبیات روایی-
7ویرایش و نگارش-
8نظریه و نقد ادبی-
9ادبیات معاصر-
علوم جغرافیایی
1علوم جغرافیاییآب و هوا شناسیسیتوژنتیک، تغییر اقلیم، آب و هوا شناسی محیطی
2ژئومورفولوژیژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط، 
3جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامهريزي مسكن و بازآفريني شهري، كاربري اراضي و مميزي املاك
4جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتوسعه اقتصاد روستايي، برنامه ريزی كالبدي و فضایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی
5برنامه ریزی آمایش سرزمین-
6مخاطرات محیطی-
7جغرافیای سیاسی-
8جغرافیا و دفاع مقدس-
9 طبیعت گردی-
10 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
1سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافياييسیستم اطلاعات جغرافیایی-
2سنجش از دور-
مجموعه زبان عربي
1زبان و ادبیات عرب--
2مترجمی زبان عربی--
3آموزش زبان عربی--
مجموعه علوم اقتصادي
1علوم اقتصاديتوسعه اقتصادي و برنامه ريزي-
برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي-
اقتصاد انرژي-
بانكداري اسلامي-
اقتصاد و تجارت الكترونيك-
اقتصاد اسلامي-
اقتصاد نظري-
اقتصاد شهري-
افتصاد فرهنگ و هنر-
اقتصاد محيط زيست-
2اقتصاد نفت و گاز--
مجموعه علوم ورزشي
1فيزيولوژي ورزشيفيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي-
فيزيولوژي ورزشي كاربردي
فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض
فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
تغذيه ورزش
2بیومکانیک ورزشی--
3رفتار حركتيرشد حرکتی-
یادگیری و کنترل حرکتی
آموزش تربیت بدنی
4آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحيحركات اصلاحي-
امدادگر ورزشی
تربیت بدنی ویژه
5مديريت ورزشيمديريت بازاريابي در ورزش-
مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي
مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
مديريت رسانه هاي ورزشي
مديريت رويدادهاي ورزشي
تاریخ
1تاریختاریخ ایران باستان-
2تاریخ ایران اسلامی-
3تاریخ اسلام-
4تاریخ عمومی جهان-
5مطالعات خلیج فارس-
6اسناد و مدارک و آرشیوی و نسخه شناسی-
7مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز-
8تاریخ انقلاب اسلامی-
9تاریخ تشییع-
10مطالعات تاریخ تشییع-
علوم اجتماعی
1مردم شناسي--
2جمعيت شناسي--
3جامعه شناسي--
4برنامه ریزی رفاه اجتماعی--
5جامعه شناسی انقلاب اسلامی--
6مطالعات فرهنگی--
7مطالعات جوانان--
8مدیریت خدمات اجتماعی--
9مدیریت راهبردی فرهنگ--
10برنامه ریزی توسعه منطقه ای--
11برنامه ریزی گردشگری--
12دانش اجتماعی مسلمین--
13فلسفه علوم اجتماعی--
14گردشگری مذهبی--
15مطالعات اوقات فراغت--
16پژوهش علوم اجتماعی--
17جامعه شناسی ورزشی- 
18توسعه محلیشهری-
روستایی
زبان های باستانی ایران
1زبان های باستانی ایران--
مجموعه زبان شناسی
1زبان شناسی همگانی--
2آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان--
3زبان شناسی رایانشی--
4واژه شناسی و اصطلاح شناسی--
مجموعه الهيات و معارف اسلامي ـ علوم قرآني
1علوم قران و حدیث--
2علوم قران--
3علوم حدیثاقتصاد اسلامی-
تفسیر اثری
نهج البلاغه
کلام و عقاید
4نهج البلاغهاخلاق 
5تفسیر و علوم قرآن--
6علوم و فنون قرائات--
7تفسیر قرآن مجید--
8علوم قرآنیاعجاز-
مستشرقان
ادبی
9معارف قرآن--
مجموعه الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و حقوق
1قه و مباني حقوق اسلامي--
2فقه مقارن و حقوق خصوصي اسلامي--
3فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي--
4فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي--
5مذاهب فقهي--
6فقه سياسي--
7فقه و حقوق خانواده--
8فقه و حقوق جزا--
9(فقه وحقوق خصوصي--
مجموعه الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام
1فلسفه و كلام اسلامي--
2كلام تطبيقي--
3عرفان اسلامي--
4مذاهب اسلامي--
5دين شناسي--
6شناخت انديشههاي امام خميني (ره)--
7شيعه شناسي--
8فرق تشيع--
9فلسفه و حكمت اسلامي--
10كلام اسلامي--
11كلام امامیه--
12كلام شيعه--
13منطق فهم دین--
مجموعه الهيات و معارف اسلامي ـ اديان
1ادیان و عرفان--
2تاریخ و تمدن ملل اسلامی--
3عرفان اسلامی--
4ادیان ابراهیمی--
5ادیان غیر ابراهیمی--
6تصوف و عرفان اسلامي--
7تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی--
8عرفان تطبیقی--
شمارهگروهگرایشزیرگرایش
مجموعه الهيات و معارف اسلامي (مخصوص اهل تسنن)
1فقه شافعي--
2فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامي--
3فقه مقارن و حقوق خصوصي اسلامي- 
4فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي--
مجموعه فلسفه
1فلسفه--
تطبیقی
 منطق--
2فلسفه دین--
3اخلاقفلسفه اخلاق-
اخلاق کاربردی
اخلاق اسلامی
4فلسفه هنر--
مجموعه علوم تربيتي
1برنامه ریزی درسی--
2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتعلیم و تربیت اسلامی-
3مدیریت آموزشی--
4آموزش و بهسازی منابع انسانی--
5آموزش بزرگسالان--
6تحقیقات آموزشی--
7تکنولوژی آموزشی--
8مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی--
9علوم تربیتیآموزش و پرورش تطبيقي-
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی
مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسي
1علم اطلاعات و دانش شناسيمدیریت اطلاعات-
مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
مطالعات کتابخانه های عمومی
مدیریت کتابخانه های دیجیتال
2علم سنجي--
3مطالعات آرشيوي--
4مديريت سازماندهي و نسخه هاي خطي--
5دانشنامه نگاري--
مجموعه زبان فرانسه
1آموزش زبان فرانسه--
2زبان و ادبيات فرانسه--
3مترجمی زبان فرانسه--
مجموعه زبان انگليسي
1آموزش زبان انگلیسی--
2زبان و ادبيات انگلیسی--
3مترجمی زبان انگلیسی--
مجموعه زبان روسي
1آموزش زبان روسی--
2زبان و ادبيات روسی--
مجموعه زبان آلماني
1آموزش زبان آلماني--
2زبان و ادبيات آلماني--
3مترجمی زبان آلماني--
  مديريت جهانگردي  
1مديريت جهانگردي  بازاريابي جهانگردي-
برنامه ریزی توسعه جهانگردی-
مجموعه حقوق
1حقوق خصوصی--
2حقوق بین الملل--
3حقوق جزا و جرم شناسی--
4حقوق عمومی--
5حقوق بشر--
6حقوق مالکیت فکری--
7حقوق محیط زیست--
8حقوق اقتصادی--
9حقوق تجارت بین الملل--
10حقوق ارتباطات--
11حقوق تجاری اقتصادی بین الملل--
12حقوق سردفتری--
13حقوق ثبت اسناد و املاک--
14حقوق اسناد و قراردادهای تجاری--
15حقوق حمل و نقل--
16حقوق کیفری اطفال و نوجوانان--
17حقوق اصلاح و کیفرهای قضایی--
18حقوق نظارت و بازرسی--
19حقوق دادگستری--
20حقوق دادرسی اداری--
21حقوق خانواده--
22حقوق شرکت های تجاری--
23حقوق نفت و گاز--
24فقه و حقوق اقتصادی--
25حقوق مالی و اقتصادی--
26حقوق تجارت الکترونیکی--
27مدیریت ثبت اسناد و املاک--
ايران شناسي
1ايرانشناسيايران شناسي عمومي-
ايران شناسي تاريخ-
آداب و رسوم و ميراث فرهنگي-
اصول نسخه شناسي و مرمت نسخه هاي خطی و نسخه آرايي-
آموزش زبان ژاپني
1آموزش زبان ژاپني--
زبان و ادبيات اردو
1زبان و ادبيات اردو--
مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل
1علوم سیاسی--
2روابط بین الملل--
3مطالعات منطقه ای--
4اندیشه سیاسی اسلام--
5دیپلماسی و سازمان های بین الملل--
مطالعات جهان
1مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی زبان-
مطالعات آمریکای لاتین
مطالعات بریتانیا
مطالعات روسیه 
مطالعات فرانسه
مطالعات شبه قاره هند
مطالعات آمریکای شمالی
مطالعات ژاپن
مطالعات فلسطین
مطالعات مصر
مطالعات عراق
مطالعات جنوب افریقا
باستان شناسي
1باستان شناسيپيش از تاريخ ايران-
دوران تاریخی ایران
تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر
مجموعه روانشناسي
1روان شناسی عمومی--
2روان شناسی بالینی--
3سنجش و اندازه گیری--
4روان شناسی صنعتی و سازمان--
5روان شناسی بالینی کودک و نوجوان--
6روان شناسی اسلامیروان شناسی مثبت گرا-
7روان شناسی و آموزش کودکان استثنتایی--
8روان شناسی تربیتی--
حسابداری
1حسابداری--
2حسابرسی--
3حسابداری مدیریت--
مطالعات زنان
1مطالعات زنانحقوق زنان در اسلام-
زن و خانواده
علوم ارتباطات اجتماعي
1علوم ارتباطات اجتماعي--
2مدیریت رسانه--
3روزنامه نگاری--
4تبلیغ و ارتباطات فرهنگی--
5ارتباطات--
6مطالعات فرهنگی و رسانه--
7دین و رسانه--
مددكاري اجتماعي
1مددكاري اجتماعي--
2مدیریت خدمات اجتماعی--
مجموعه مديريت
1مدیریت بازرگانیبازاريابي-
بازرگاني بين المللي
تجارت الكترونيكي
مديريت استراتژيك
بازرگاني داخلي
کارآفريني
2مديريت دولتيتوسعه منابع انساني-
طراحي سازمانهاي دولتي
بودجه و ماليه عمومي
خط مشي گذاري عمومي
مديريت تطبيقي و توسعه
مدیریت تحول
3مديريت صنعتيتحقيق در عمليات-
توليد و عمليات
مديريت عملكرد
مديريت زنجيره تامين
مديريت كيفيت و بهره وري
مديريت پروژه
4مديريت فناوري اطلاعاتكسب و كار الكترونيك-
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
5مديريت تكنولوژينوآوري تكنولوژي-
انتقال تکنولوژی
استراتژی های توسعه صنعتی
سیاست های تحقیق و توسعه
6مدیریت مالی- 
7كارآفرينيكسب و كار جديد-
گردشگري
فناوري
سازماني
بين الملل
توسعه
كسب و كار الكترونيكي
8مديريت منابع انسانيمديريت منابع انساني اسلامي-
مديريت منابع انساني بين الملل
مديريت عملكرد و بهره وري منابع انسان
مديريت استراتژيك منابع انساني
9مدیریت حمل و نقل دریایی--
10مالیمهندسي مالي و مديريت ريسك-
بانكداري
بيمه
مستغلات
حقوق مالی
تأمين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز
11مدیریت بازرگانی دریایی- 
12مدیریت بحران--
13مدیریت سازمان های دولتیمالي و اقتصادي-
منابع انساني و روابط كار
برنامه ريزي و نظارت
14مذیریت اماکن متبرکه مذهبی--
15سیاستگذاری علم و فناوری--
مشاوره
1مشاورهمشاوره مدرسه-
مشاوره شغلی-
مشاوره خانواده-
مشاوره توانبخشی-
امور فرهنگی
1امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-
برنامه ریزی امور فرهنگی
محیط زیست
1محیط زیستبرنامه ريزي محيط زيست-
مديريت محيط زيست
آموزش محیط زیست
مجموعه مديريت كسب و كار و امور شهري 
1مديريت كسب و كاراستراتژي-
بازاريابي
رفتار سازماني و منابع انساني
سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
عمليات و زنجيره تامين
فناوري
مالي
2مدیریت امور شهری--

  دیدگاه ها
عرفان سهیلی
عرفان سهیلی
2 هفته پیش
بله حتما
ریحان
ریحان
7 ماه پیش
سلام بنده لیسانس علوم قرآن و حدیث دارم میتونم برای ادامه تحصیل در رشته روانشنسی بالینی شرکت کنم؟ و اگر میشه میتونم با اون مدرک کار کنم؟ مثلا مطب یا موسسه بزنم؟
نیلوفر
نیلوفر
1 سال پیش
سلام من دانشجوی سال آخر کارشناسی مامایی هستم میخواستم ببینم میتونم توکنکور ارشد مشاوره شرکت کنم؟ واگه ازالان شروع کنم آیا برام دیر نیست؟؟
منتظران
منتظران
2 سال پیش
سلام طاعات و عباداتتان قبول حق واقع تشکر ، راهنماییو لطف بزرگی کردید.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟