(عکس) رستوران کوتاه قامتان در پایتخت

  چهارشنبه، 22 خرداد 1398
(عکس) رستوران کوتاه قامتان در پایتخت
ساعد نیوز: در این رستوران که به تازگی در یکی از خیابان‌های تهران دایر شده است، اکثریت پرسنل، کوتاه قامت هستند و مدیریت آن توسط یک کوتاه قامت اداره می شود.
 
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
 
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

 


دیدگاه ها