سحر قریشی چرا به عروسی ها نمی رود؟

  یکشنبه، 20 بهمن 1398
سحر قریشی چرا به عروسی ها نمی رود؟
ساعد نیوز: سحر قریشی به خاطر ترس از انتشار عکسش در فضای مجازی در هیچ عروسی شرکت نمی کند.

دیدگاه ها