(فیلم) ساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال ۱۴۰۰

  چهارشنبه، 07 آبان 1399
(فیلم) ساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال ۱۴۰۰
ساعد نیوز:وزیر بهداشت: در ساخت واکسن کرونا به نتایج خوبی رسیدیم؛ امیدوارم تا اوایل سال آینده خبر خوش را به مردم بدهیم.

دیدگاه ها