سلفی با آثار تاریخی ۳۱ استان در یک دقیقه

  دوشنبه، 12 خرداد 1399
سلفی با آثار تاریخی ۳۱ استان در یک دقیقه
ساعد نیوز : برای ساخت این کلیپ ۱۷۰۰۰ کیلومتر با اتوبوس و ۱۰۰۰ کیلومتر پیاده به ۳۱ استان کشور سفر شده و از ۱۵۰ مکان تاریخی و دیدنی عکس سلفی گرفته شده است!

دیدگاه ها