ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) سانس ویژه ماساژ در جلسه علنی مجلس!

  سه شنبه، 09 آذر 1400
(عکس) سانس ویژه ماساژ در جلسه علنی مجلس!
ساعد نیوز: تصویری از ماساژ دادن یک نماینده توسط همکارش در جلسه علنی امروز مجلس را ببینید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/