(فیلم) سارقان خونسردی که در روز روشن، از خودروی ۲۰۶ سرقت کردند 

  جمعه، 13 تیر 1399
(فیلم) سارقان خونسردی که در روز روشن، از خودروی ۲۰۶ سرقت کردند 
ساعد نیوز: ۲ سارق در یک خیابان پر تردد و جلوی چشم مردم اقدام به سرقت از داخل یک پژو۲۰۶ کردند.

دیدگاه ها