ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) ناکامی سارقان موبایل با هوشیاری یک شهروند

  سه شنبه، 16 آذر 1400
(فیلم) ناکامی سارقان موبایل با هوشیاری یک شهروند
ساعد نیوز: سارقان موتورسوار در مشهد از سرقت تلفن همراه یک عابرپیاده ناکام ماندند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/