سرگی توروپ: مدعی دروغین تجسد دوباره مسیح دستگیر شد

  چهارشنبه، 02 مهر 1399   کد خبر 103157
سرگی توروپ: مدعی دروغین تجسد دوباره مسیح دستگیر شد
سرگی توروپ شهروند 59 ساله روسی به جرم تشکیل حلقه دینی جعلی و ادعای ظهور دوباره مسیح در جسم او و سؤاستفاده از احساسات مذهبی مردم برای اخذ پول از انها در روسیه دستگیر شد. این پیامبر دروغین مردم بسیاری را به مسیح بودن خودش متقاعد ساخته بوده است و طرفداران فرآوان او در نقاط مختلف روسیه نشانه این مسأله است.

به گزارس ساعد نیوز به نقل از نیویورک پست، نیروهای امنیتی فدرال روسیه با استفاده از بالگرد و گارد ویژه توانستند طی یک عملیات، سرگی توروپ را در منطقه ای در سیبری به همراه دو تن از دستیارانش دستگیر کنند. این پیامبر دروغین که پیشتر یک مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در روسیه بوده است، در میان خیل عظیمی از طرفدارانش به واسایا بر وزن مسایا یعنی مسیح دوباره ظهور کرده شناخته می شود. روزنامه موسکو تایمز نوشته است که پلیس روسیه آقای توروپ را به ترویج خشونت و سؤاستفاده از احساسات مردم برای اخاذی و پول گرفتن از ان ها متهم کرده است. توروپ در سال 1989 از نیروی پلیس روسیه اخراج شده است و بعد از این اتفاق او اعلام کرده که یک بیداری برایش رخ داده است و او با تلفیق مسیحیت و محیط زیست گرایی یا اینوایرمنتالیسم، مکتب جدیدی را به عنوان شاخه ای از مسیحیت به نام کلیسای واپسین انجیل بنیانگذاری کرده است. آقای توروپ می گوید، "من خدا نیستم. من کلمه خدا هستم. من پدر هستم. اگر خدا بخواهد سخنی با بندگانش بگوید، آن را از طریق من به عنوان کلمه الهی می گوید". گفته می شود که حلقه آقای توروپ بیش از 20 طایقه سنتی در جنوب سیبری در برمیگیرد و بیش از 4000 تن معتقد به دین ابداعی او هستند.

به گزارش ساعد نیوز، پلیس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده است که دو تن از نزدیکترین همدستان آقای توروپ را نیز دستگیر کرده است. گفته می شود، فشارهای کلیسای ارتدکس روسیه بر روی دولت روسیه به دستگیری آقای توروپ منجر شده است.


دیدگاه ها