(فیلم) صف عجیب و تامل برانگیز برای روغن نباتی 

  یکشنبه، 05 بهمن 1399
(فیلم) صف عجیب و تامل برانگیز برای روغن نباتی 
ساعد نیوز: در حالیکه در بسیاری از مناطق کشور روغن نباتی کمیاب شده است، تصاویر عجیبی از صف روغن در بروجرد منتشر شده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/