شعار ضدروحانی روی پوستر تبلیغاتی رسایی

  جمعه، 25 بهمن 1398   کد خبر 63133
ساعد نیوز : حمید رسایی از سری کاندیدای پر سرو صدای اصولگرا در پوستر تبلیغاتی‌اش به جای تاکید بر برنامه و هدف‌گذاری، با نگاهی سلبی از رفتن روحانی گفته! نه که عملکرد روحانی قابل دفاع باشد اما کاندیدایی که برنامه‌اش زدنِ رقیب باشد بنا به تجربه خیلی نمی‌تواند قابل اتکا باشد.
شعار ضدروحانی روی پوستر تبلیغاتی رسایی
برترین ها: حمید رسایی از سری کاندیدای پر سرو صدای اصولگرا در پوستر تبلیغاتی اش به جای تاکید بر برنامه و هدف گذاری، با نگاهی سلبی از رفتن روحانی گفته! نه که عملکرد روحانی قابل دفاع باشد اما کاندیدایی که برنامه اش زدنِ رقیب باشد بنا به تجربه خیلی نمی تواند قابل اتکا باشد.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟