(فیلم) شیوه ابداعی چند کارگر برای انتقال کیسه‌های سیمان 

  چهارشنبه، 02 مهر 1399
(فیلم) شیوه ابداعی چند کارگر برای انتقال کیسه‌های سیمان 
ساعد نیوز: خلاقیت چند کارگر ساختمانی برای انتقال کیسه‌های سیمان به طبقات بالا نشان داده شده است.

دیدگاه ها