(فیلم) شیوه عجیب قاچاق انسان از مکزیک به آمریکا

  چهارشنبه، 02 تیر 1400
(فیلم) شیوه عجیب قاچاق انسان از مکزیک به آمریکا
ساعد نیوز: پلیس مرزی آمریکا، کسانی را که قصد داشتند قاچاقی از مکزیک به آمریکا بروند، دستگیر کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/